(12) Jalan Dawoodiya

SEKAPUR SIRIh:

♣♣♣♣

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam sejahtera, semoga berkah Allah kepada seluruh Nabi suci, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad saw. Salam sejahtera, semoga berkah Allah kepada seluruh pembimbing Ilahi, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja’far as-Sadiq, Imam Musa al-Kazim, Imam Ar-Riddha, Imam At-Taqi, Imam An-Naqi, Imam Hadi al-Ashkari, dan Imam Muhammad al-Mahdi as. Semoga Allah meridhoi Haji Bektash Wali. Semoga komuni Nabi Khidir (Enoch), Nabi Ilyas (Elijah), Nabi Isa (Jesus) dan Imam Muhammad al-Mahdi, sang Imam Zaman, membimbing pikiran dan tindakan kami.

Sila baca jurnal khusus:

http://miryamkhatun.wordpress.com/